- Hoşgeldiniz

ankara’da seminerler

Coğrafya Dersi Öğretim Programının Tanıtımı ve Uygulamaları Semineri
21 Şubat 2009 Cumartesi

“Coğrafya Dersi Öğretim Programı Uygulama ve Değerlendirme Semineri” Komisyon Başkanı Doç. Dr. Servet KARABAĞ

Komisyon Üyesi Yrd. Doç. Dr. Salih ŞAHİN
Seminer Programı

09.00-09.30 – Kayıt
09.30-10.00 – Açılış Konuşmaları

I. OTURUM
10.00-11.00 – Coğrafya Dersi Öğretim Programının Getirdikleri
Doç. Dr. Servet KARABAĞ
Gazi Üniversitesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
11.00-11.15 – Ara
11.15-12.30 – Değerlendirme
Doç. Dr. Servet KARABAĞ
12.30-13.30 – Öğle Arası

II. OTURUM
13.30-14.30 – Coğrafya Dersi Öğretim Programı Uygulama Örnekleri
Yrd. Doç. Dr. Salih ŞAHİN
Gazi Üniversitesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
14.30-14.45 – Ara
14.45-17.00 – Programın Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Doç. Dr. Servet KARABAĞ
Yrd. Doç. Dr. Salih ŞAHİN
İletişim:
Tel: 0312 219 62 22/105 ve 106
E-mail: info@tevfikfikret-ank.k12.trBu e-posta adresi spam korumalıdır. Lütfen JavaScriptleri etkinleştirin.

Genel Bilgiler
1. Seminere katılım ücretsizdir.
2. Yemek, ulaşım ve konaklama katılımcılara aittir. Yemek için, okul kantini ve yemekhanesi hizmet verecektir.
3. Katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.
4. Gerekli olduğu durumlarda yukarıdaki e-mail adresi veya telefon numaralarından, Bilge ÖZTEPE veya Burcu DİZDAROĞLU ile iletişime geçilebilir.
5. Seminere katılmak isteyenlerin, kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
Seminere Girşi için web üzerinden kayıt olmak gerekmektedir.
http://www.tevfikfikret-ank.k12.tr/cgrf_sem/katilimci.aspx

*****

Ekonomik Krizin Nedenleri ve Türkiye’ye Yansımaları
Panel: “Ekonomik Krizin Nedenleri ve Türkiye’ye Yansımaları”

Konuklar:
Prof. Dr. Erol MANİSALI
İ.Ü. İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ercan UYGUR (ECON’69)
A.Ü. Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi – Türkiye Ekonomi Kurumu Başkanı
Yönetici:
Fisun AKTUĞ (ADM’83)
ODTÜ MD Ekonomi İzleme Komisyonu Üyesi

Tarih: 29 Ocak 2009 Perşembe
Saat: 19.00
Yer: ODTÜ Mezunları Derneği, Vişnelik Salonu

*****

Güneş Enerjisi
Panel: “Güneş Enerjisi”
Konuklar:
Dr. Sencer YERALAN
Florida Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Derek Keith BAKER
ODTÜ Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi

Şenol TUNÇ
Proje Enerji A.Ş. Genel Müdürü

Yönetici:
Ö. İzlem AYDIN (ENVE’04)
ODTÜ MD Enerji Komisyonu Üyesi

Tarih: 31 Ocak 2009 Cumartesi
Saat: 13.30
Yer: ODTÜ Mezunları Derneği, Vişnelik Salonu

*****

3. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMCİLER BÜYÜK BULUŞMASI

“OKULÖNCESİ DÖNEMDE YARATICILIK ve SANAT EĞİTİMİ”
24-25-26 NİSAN 2009

AÇILIŞ KONUŞMALARI
Remzi İNANLI, MEB OkulÖncesi Eğitim Genel Müdürü
Av. Ali ULUSOY, Happy Kids Genel Müdürü
Anaokullarında Yaratıcılık ve Geliştirilmesi
Prof. Dr. Nilüfer DARICA (Başkent Üniversitesi)

Drama ve Yaratıcılık
Prof. Dr. Aysel KÖKSAL (Ankara Üniversitesi)
OKULÖNCESİ USTALARA SAYGI ÖDÜLLERİ’2009:
Prof. Dr. Ayla OKTAY, Zeynep TANAYDIN, Şükran OĞUZKAN öğretmenlerimize verilecektir.
Yaratıcılık ve Oyun – Haydi Oyun Oynayalım!
Prof. Dr. Belma TUĞRUL (Hacettepe Üniversitesi)
Müzelerde Yaratıcılık Eğitimi
Prof. Dr. Ayşe ÇAKIR İLHAN (Ankara Üniversitesi)
Yeni Bir Beni Yaratmak
Ali ULUSOY (Happy Kids Genel Müdürü)
25 Nisan 2009
Erken Çocukluk Döneminde  Müzik Eğitimi
Yrd. Doç. Dr. Ercan MERTOĞLU (Marmara Üniversitesi)
Çocuk Gelişimci Gözüyle Müzik Eğitimi
Prof. Dr. İsmihan ARTAN (Hacettepe Üniversitesi)
Kişide Değer Duygusu ve Yaratıcılık Felsefesi
Prof. Dr. Ahmet İNAM (ODTÜ Felsefe Bölüm Başkanı)
Okulöncesinde Üstün Yetenekli Çocukların Belirlenmesi ve Yaratıcılıklarını Geliştirici Etkinlikler
Prof. Dr. Ayşegül ATAMAN (Gazi Üniversitesi)
Kitap Yazma Sürecinde Yazar
Serpil URAL (Çocuk Kitapları Çizer ve Yazarı)

YER: Seminerler KOCATEPE KÜLTÜR MERKEZİ

Atölye çalışmaları
26 Nisan 2009

MÜZEDE YARATICILIK ATÖLYESİ

Prof. Dr. Ayşe ÇAKIR İLHAN (Ankara Üniversitesi)
Okulöncesinde MÜZİK ATÖLYESİ
Dr. İlknur GÖNCÜ (Gazi Üniversitesi)
Okulöncesinde DRAMA ATÖLYESİ
Ferda ÖZTÜRK (Gazi Üniversitesi)
Okulöncesinde YARATICI SANAT ETKİNLİKLERİ (MASA ETKİNLİKLERİ) ATÖLYESİ
Sara KEFİ (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bilim Uzmanı, Anaokulu Müdürü)
Yaratıcılığın Yaşamı –Yaşamın Yaratıcılığı ATÖLYESİ
Tülay ÇELLEK (Sanat Eğitimcisi)

Bu atölye yirmi katılımcı ile ile sınırlıdır.

www.happykids.com.tr –  info@happykids.com.tr  –  happykidsproject@gmail.com
Tel:   (+90 312) 230 63 67 – 230 65 86

*****

Entegre Yönetim Sistemleri (ISO 9001, 14001, 22000, OHSAS 18001) Eğitimi

Günümüzün iş dünyasında ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve ISO 22000 gibi sektöre özgü yönetim sistem standartlarının uygulanması artık neredeyse kaçınılmazdır. Birden fazla yönetim sistemi uygulaması, bir kuruluşa öncelikle dokümantasyon anlamında büyük bir yük getirmektedir. Oysa, yönetim sistemlerinin birbiriyle ortak birçok şartı bulunmaktadır. Ayrıca, standartlarda yapılan son revizyonlar da, yönetim sistemlerinin entegre edilebilmesi için gereken kolaylığı sağlanmıştır. Tüm bu nedenler, yönetim sistemlerinin bir bütün olarak ele alınıp, daha basit bir yaklaşımla entegre edilerek yönetilmesi gereğini ortaya çıkarmaktadır. Etkin bir entegre yönetim sistemi uygulaması, yönetim sistemleri uygulamalarından istenen çıktının elde edilmesi ve uygulanan sistemlerin kullanıcı dostu olması açısından birçok kolaylık sağlamaktadır.
Bu eğitimle;
a. Mevcut ISO 9001 kalite yönetim sistemi uygulamalarına yeni yönetim sistemlerini eklemek isteyen,
b. Mevcut ISO 9001 ve/veya ISO 14001 ve/veya OHSAS 18001 ve/veya ISO 22000 sistemlerini birleştirmek isteyen
katılımcılar entegre yönetim sistemi uygulamaları hakkında teorik ve uygulama açısından bilgi sahibi olacaklardır.

EĞİTMEN
Gökçen Kırımhan HÖKELEK: Gıda Mühendisi, Yönetim Sistemleri Uzmanı

EĞİTİM TARİHİ ve SÜRESİ
20-21-22 Mart 2009, Cuma-Cumartesi-Pazar, 09:30-17:30.

KATILIMCI SAYISI
Katılım 15 kişi ile sınırlıdır.

ÜCRET BİLGİLERİ
Eğitimin üç günlük toplam bedeli 300 YTL + KDV’dir. Öğle yemeği, ikramlar, eğitim dokümanları ve sertifika ücrete dahildir.

EĞİTİM YERİ
MİDAS HOTEL: Tunus Cad. No: 20 Kavaklıdere / Ankara
www.hotelmidas.com

*****

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Örnek uygulamalar, senaryolar ve grup çalışmaları ile Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kuruluşlarda nasıl kurulacağı ve nasıl işletileceği / iyileştirileceği ile ilgili detaylı bilgiler verilecektir. Bu eğitim sayesinde katılımcılar, söz konusu standartla ilgili temel bilgilere sahip olacaklar ve pratiğe dayalı bazı çalışmalar neticesinde asgari düzeyde sistemi kurup yürütebilecek kadar kendilerini geliştirebileceklerdir.

EĞİTMEN
Sibel TAŞHAN: Gıda Mühendisi; ISO 22000, ISO 9001, HACCP, BRC Baş Denetçisi.

EĞİTİM TARİHİ ve SÜRESİ
14-15 Mart 2009, Cumartesi-Pazar, 09:30-17:30.

KATILIMCI SAYISI
Katılım 15 kişi ile sınırlıdır.

ÜCRET BİLGİLERİ
Eğitimin iki günlük toplam bedeli 200 YTL + KDV’dir. Öğle yemeği, ikramlar, eğitim dokümanları ve sertifika ücrete dahildir.

EĞİTİM YERİ
MİDAS HOTEL: Tunus Cad. No: 20 Kavaklıdere / Ankara
www.hotelmidas.com

İLETİŞİM BİLGİLERİ
5. Sok. No:4/7 Bağcılar Gaziosmanpaşa / ANKARA
Tel: 312. 436 14 60 (pbx) Faks: 312. 436 14 70
e-mail: egitim@ctr.com.tr web: www.ctr.com.tr

*****

Tedarikçi İlişkileri Yönetimi Eğitimi

Tedarikçiler yönetim sistemlerinin etkin ve verimli uygulanabilmesinde, yani; a) müşteri memnuniyetinin ve verimliliğin artırılmasında, b) çevrenin korunmasında, c) iş kazalarının azaltılmasında zincirin ilk halkasını oluşturmalarından ötürü oldukça önem arz ederler.

Bu eğitim, uygun girdinin temini için kuruluşlarla tedarikçileri arasındaki ilişkilerin planlanması, kurulması ve izlenmesine yöneliktir.

Bu eğitim sayesinde katılıcımlar, aynı zamanda, başta ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi olmak üzere, ISO 14001 Çevre Yönetim

Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarının, tedarikçi ilişkilerinin yönetimine ilişkin şartlarının yerine getirilmesine yönelik, teorik ve pratik açıdan bilgi sahibi olacaklardır.

EĞİTMEN
Gökçen Kırımhan HÖKELEK: Gıda Mühendisi, Yönetim Sistemleri Uzmanı

EĞİTİM TARİHİ ve SÜRESİ
21-22 Şubat 2009, Cumartesi-Pazar, 09:30-17:30.

KATILIMCI SAYISI
Katılım 15 kişi ile sınırlıdır.

ÜCRET BİLGİLERİ
Eğitimin iki günlük toplam bedeli 250 YTL + KDV”dir. Öğle yemeği, ikramlar, eğitim dokümanları ve sertifika ücrete dahildir.

EĞİTİM YERİ
MİDAS HOTEL: Tunus Cad. No: 20 Kavaklıdere / Ankara
www.hotelmidas.com

*****

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ
Gerçekleştirileceği Tarih
14 Şubat 2009 Cumartesi, Ankara
Tarih     Başlangıç : 14.02.2009     Bitiş: 15.02.2009
Süre     Cumartesi-Pazar, 09:30-17:30.
Yer     Ankara
Ücret     Eğitimin iki günlük toplam bedeli 200 YTL + KDV’dir. Öğle yemeği, ikramlar, eğitim dokümanları ve sertifika ücrete dahildir.

İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı temel alınarak hazırlanmış bir eğim programıdır. Program ile katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgilerin pratik uygulamalar ve örnekler ile aktarılması hedeflenmektedir. Eğitimde üzerinde durulacak ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te de adı geçen konu başlıklarından bazıları şunlardır: Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları, İSG Mevzuatı, İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Bunlardan Korunma Prensipleri, Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı, Uyarı İşaretleri.

EĞİTMENLER
Galip KALAYCIOĞLU: Maden Mühendisi, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
Mustafa ŞİRİN: Makine Mühendisi – Kaynak Mühendisi, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

EĞİTİM TARİHİ ve SÜRESİ
14-15 Şubat 2009, Cumartesi-Pazar, 09:30-17:30.

KATILIMCI SAYISI
Katılım 15 kişi ile sınırlıdır.

ÜCRET BİLGİLERİ
Eğitimin iki günlük toplam bedeli 200 YTL + KDV’dir. Öğle yemeği, ikramlar, eğitim dokümanları ve sertifika ücrete dahildir.

EĞİTİM YERİ
MİDAS HOTEL: Tunus Cad. No: 20 Kavaklıdere / Ankara
www.hotelmidas.com

*****

Süreç Yönetimi,

PAYLAŞIM ÖZETİ
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, süreç yaklaşımını benimseyerek, süreç yönetimini ön plana çıkarmıştır. Bir kuruluşun müşterilerine

sağladığı ürün ve hizmet, süreçlerinin nihai çıktısıdır. Süreçleri belirleme, tanımlama, performansını izleme ve iyileştirme öğelerini

içeren Süreç Yönetimi, kuruluş içinde müşteriye katma değer yaratan faaliyetlere odaklanarak toplam etkinliğin ve verimliliğin artmasını sağlar.
Bu eğitim sayesinde katılıcımlar; süreç yönetiminin temel öğeleri olan süreçlerin belirlenmesi, tanımlanması, süreç hedefleri ile şirket hedefleri arasında paralellik sağlanması, süreçlerin performanslarının ölçülmesi, analiz edilmesi ve iyileştirilmesi konularında teorik ve pratik açıdan bilgi sahibi olacaklardır.

EĞİTMEN
Gökçen Kırımhan HÖKELEK: Gıda Mühendisi, Yönetim Sistemleri Uzmanı

EĞİTİM TARİHİ ve SÜRESİ
7-8 Şubat 2009, Cumartesi-Pazar, 09:30-17:30.

KATILIMCI SAYISI
Katılım 15 kişi ile sınırlıdır.

ÜCRET BİLGİLERİ
Eğitimin iki günlük toplam bedeli 250 YTL + KDV’dir. Öğle yemeği, ikramlar, eğitim dokümanları ve sertifika ücrete dahildir.
İndirim seçenekleri ve başvuru işlemleri için tıklayınız

EĞİTİM YERİ
MİDAS HOTEL: Tunus Cad. No: 20 Kavaklıdere / Ankara
http://www.hotelmidas.com

İLETİŞİM BİLGİLERİ
5. Sok. No:4/7 Bağcılar Gaziosmanpaşa / ANKARA
Tel: 312. 436 14 60 (pbx) Faks: 312. 436 14 70

çok yakında ankaradaki seminerleri “buaraankara.com” sayfasında bulabileceksiniz.