- Hoşgeldiniz

Meşhur Ankara Türküleri

Meşhur Ankara Türküleri sitemize 05 Aralık 2010 tarihinde eklenmiş ve 272 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

Ankara yöresi halk müziğinde bağlama, en başta gelen halk çalgısı olarak göze çarpar. Ayrıca davul, zurna, kaval, zil, kaşık, ada düdüğü, ney, meydan sazı, darbuka ve üç boğumlu dilli kaval da kullanılan diğer sazlardandır.

Ezgi yapısı, yanaşık seslerle tiz seslerden başlayıp, peslere doğru aşamalı bir akış gösterir. Ritmik yapıda iki ve dört zamanlı usuller yaygın olup, yanı sıra, dokuz zamanlı usullerdeki türkülere ve ölçüsüz bozlaklara da rastlanmaktadır.

Ankara yöresinde çeşitli ayaklarda türkü, halay, oyun havaları, deyiş, zeybek, karşılama, semah havası, muhabbet (cümbüş) havası, sinsin, güreş havası ve taklitli oyun havası çalınır, söylenir. Bu ayaklardan bazıları garip, bozlak, kerem, yahyalı kerem, misket, kalenderi ayaklarıdır.

Sitemizde olmayıp sizde olan Ankara Türküleri varsa lütfen gönderin paylaşalım

Ah Öleyim Vah Öleyim
TRT Repertuar No: 01365
Kaynak Kişi: Genç Osman Derleyen: Nida Tüfekçi
Notaya Alan:
Nida Tüfekçi
Ankara’da Yedik Taze Meyvayı
TRT Repertuar No: UH0031
Kaynak Kişi: Şemis Yansıtman Derleyen: TRT
Çubuk Ak Üzümü Üzümü
TRT Repertuar No: 02980
Kaynak Kişi: Ali Kayıkçı Derleyen: Ankara Devlet Konservatuarı
Notaya Alan:
İsmet Akyol
Şereflikoçhisar Akan Sular Ben Olsam
TRT Repertuar No: 00931
Kaynak Kişi: Veli Öztürk Derleyen: Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
Al Kahat Mavi Kahat
TRT Repertuar No: 01392
Kaynak Kişi: Yağcıoğlu Fehmi Efe Derleyen: Osman Özdenkçi
Notaya Alan:
Osman Özdenkçi
Ali’m Gitme Bazara
TRT Repertuar No: 00903
Kaynak Kişi: Yağcıoğlu Fehmi Efe Derleyen: Rıfat Balaban
Notaya Alan:
Nida Tüfekçi
Çubuk/Karaköy Altın Yüzük Yaptırdım (Garanfilli Yar Allı Yar)
TRT Repertuar No: 00869
Kaynak Kişi: Burhan Gökalp Derleyen: Nida Tüfekçi
Notaya Alan:
Nida Tüfekçi
Şereflikoçhisar Aman Fatma Gül Fatma
TRT Repertuar No: 02995
Kaynak Kişi: Veli Öztürk Derleyen: Ankara Devlet Konservatuarı
Notaya Alan:
İsmet Akyol
Şereflikoçhisar Aman Köylü Kızı
TRT Repertuar No: 03597
Kaynak Kişi: Hazım Atılgan Derleyen: TRT Ankara
Notaya Alan:
Altan Demirel
Ankara Kaşık Havası
TRT Repertuar No:
Kaynak Kişi: Yöre Ekibi Derleyen:
Notaya Alan:
Ankara Postası
TRT Repertuar No:
Kaynak Kişi: Yöre Ekibi Derleyen:
Notaya Alan:
Ankara Zeybeği
TRT Repertuar No: OH150
Kaynak Kişi: Yöre Ekibi Derleyen: Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
Ayaş/Ilıca Köyü Armut İdim Günden Yanım Yarıldı
TRT Repertuar No: 02700
Kaynak Kişi: Fatma Yıldız Derleyen: Ankara Devlet Konservatuarı
Notaya Alan:
İsmet Akyol
Asalet Bir Altın İdi
TRT Repertuar No: 02002
Kaynak Kişi: Yağcıoğlu Fehmi Efe Derleyen: Rıfat Balaban
Notaya Alan:
Yücel Paşmakçı
Çubuk Asker Oldun Vatana (Zalif’im)
TRT Repertuar No: 03820
Kaynak Kişi: Burhan Gökalp Derleyen: Burhan Gökalp
Notaya Alan:
Burhan Gökalp-Altan Demirel
Çubuk Aslın Paktır Hiç Kin Yoktur Özünde
TRT Repertuar No: 02902
Kaynak Kişi: Baki Kılıçaslan Derleyen: TRT
Notaya Alan:
Ali Canlı
Atım Araptır Benim
TRT Repertuar No: 03301
Kaynak Kişi: Mucip Arcıman Derleyen: Nurettin Çamlıdağ
Notaya Alan:
Nurettin Çamlıdağ
Atım Kara Ben Kara
TRT Repertuar No: 02248
Kaynak Kişi: Fadıl Bey Derleyen: İstanbul Belediye Konservatuarı
Notaya Alan:
Mehmet Özbek
Kızılcahamam Ay Bulutta Bulutta-2
TRT Repertuar No: 02880
Kaynak Kişi: Emine Ünler Derleyen: Saadettin Gürhan
Notaya Alan:
Mustafa Özgül
Ay Dolanaydı Gün Dolanaydı
TRT Repertuar No: 02038
Kaynak Kişi: Sadık Güler Derleyen: Ankara Devlet Konservatuarı
Notaya Alan:
Ateş Köyoğlu
Ayaş Yollarından Aştım Da Geldim
TRT Repertuar No: 04057
Kaynak Kişi: Zekeriya Bozdağ Derleyen: Plaktan Yazıldı
Notaya Alan:
Mehmet Erenler
Bağda Gülü Budadım
TRT Repertuar No: 02052
Kaynak Kişi: Rıfat Balaban Derleyen: Rıfat Balaban
Notaya Alan:
Rıfat Balaban
Haymana Bahçelerde Ayda Bar
TRT Repertuar No: 00975
Kaynak Kişi: Remzi Coşkun Derleyen: Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
Çubuk/Karaköy Bahçelerde Gün Döndü
TRT Repertuar No: 00871
Kaynak Kişi: Burhan Gökalp Derleyen: Nida Tüfekçi
Notaya Alan:
Nida Tüfekçi
Başına Bağlamış Karalı Yazma
TRT Repertuar No: 03250
Kaynak Kişi: Bayram Aracı Derleyen: Hamdi Özbay
Çubuk Başında Acem Şalı
TRT Repertuar No: 03802
Kaynak Kişi: Burhan Gökalp Derleyen: Burhan Gökalp
Notaya Alan:
Altan Demirel
Ben Bu Yıl Yarımdan Ayrı Düşeli
TRT Repertuar No:
Kaynak Kişi: Metin Öge  Derleyen: Erol Parlak
Notaya Alan:
Çubuk Biner Atın İyisine
TRT Repertuar No: 04496
Kaynak Kişi: Ahmet Korkmaz Derleyen: Ankara Devlet Konservatuarı
Notaya Alan:
Altan Demirel
Bir Dalda İki Elma
TRT Repertuar No: 02418
Kaynak Kişi: Rıfat Balaban Derleyen: Nida Tüfekçi
Notaya Alan:
Nida Tüfekçi
Elmadağ Bir Elinde Kantar
TRT Repertuar No: 00524
Kaynak Kişi: Bayram Aracı-Mucip Arcıman Derleyen: Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
Bir Gemim Var Adalara Yaslanır
TRT Repertuar No: 01359
Kaynak Kişi: Genç Osman Derleyen: Nida Tüfekçi
Notaya Alan:
Nida Tüfekçi
Şereflikoçhisar Bir Kuşum Var Al Benli
TRT Repertuar No: 02996
Kaynak Kişi: Veli Öztürk Derleyen: Ankara Devlet Konservatuarı
Notaya Alan:
İsmet Akyol
Bu Gece Uymamışım
TRT Repertuar No: 02419
Kaynak Kişi: Mucip Arcıman Derleyen: Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
Bülbüle Su Verdim Altın Tasınan
TRT Repertuar No: 02798
Kaynak Kişi: Bayram Aracı Derleyen: Plaktan Yazıldı
Notaya Alan:
Hamdi Özbay
Şereflikoçhisar Camilerde Minare
TRT Repertuar No: 02453
Kaynak Kişi: Veli Öztürk Derleyen: Ankara Devlet Konservatuarı
Notaya Alan:
Ateş Köyoğlu
Bala Çay Aşağı Çim Tutar
TRT Repertuar No: 04499
Kaynak Kişi: Mustafa Coşan Derleyen: Ankara Devlet Konservatuarı
Notaya Alan:
Altan Demirel
Kızılcahamam Çayıra da Vurdum Gazmayı
TRT Repertuar No: 01881
Kaynak Kişi: Ali Osman Dökük-Yusuf Adıbelli Derleyen: Ankara Devlet Konservatuarı
Nallıhan Çayırlıkta Çimenlikte Evim Var
TRT Repertuar No: 02706
Kaynak Kişi: Nadire Uysal Derleyen: Ankara Devlet Konservatuarı
Notaya Alan:
İsmet Akyol
Şereflikoçhisar Çırahmada Taşm’olur
TRT Repertuar No: 02977
Kaynak Kişi: Raşit Kıyak Derleyen: Ankara Devlet Konservatuarı
Notaya Alan:
İsmet Akyol
Çubuk Karaköy Çekin de Halay Yürüsün
TRT Repertuar No:
Kaynak Kişi: Derleyen:
Notaya Alan:
Şerefli Koçhisar/Aliuşağı Dağda Da Davar Güderim (Emine’m)
TRT Repertuar No: 02457
Kaynak Kişi: Çapar Işılak Derleyen: Ankara Devlet Konservatuarı
Notaya Alan:
Ateş Köyoğlu
Çubuk Dama Goydum Yakacak
TRT Repertuar No: 00875
Kaynak Kişi: Burhan Gökalp Derleyen: Nida Tüfekçi
Notaya Alan:
Nida Tüfekçi
Haymana Değirmenin Taşları
TRT Repertuar No: 02920
Kaynak Kişi: Osman Sami Derleyen: Emin Aldemir
Notaya Alan:
Emin Aldemir
Denize Dalmayınca
TRT Repertuar No: 02100
Kaynak Kişi: Ümit Yılmaz Arslan-Necmettin Palacı Derleyen: TRT Ankara
Notaya Alan:
Yücel Paşmakçı
Şereflikoçhisar Dere Geliyor Dere (Arapoğlu)
TRT Repertuar No: 02711
Kaynak Kişi: Veli Öztürk Derleyen: Ankara Devlet Konservatuarı
Notaya Alan:
İsmet Akyol
Divan Ayağı
TRT Repertuar No: OH330
Kaynak Kişi: Genç Osman Derleyen: Nida Tüfekçi
Notaya Alan:
Nida Tüfekçi
Bala Duman Geliyor Duman
TRT Repertuar No: 02712
Kaynak Kişi: Mustafa Coşar Derleyen: Ankara Devlet Konservatuarı
Notaya Alan:
İsmet Akyol
Çubuk/Karaköy Ela Gözlerini Sevdiğim Dilber-3
TRT Repertuar No: 03821
Kaynak Kişi: Burhan Gökalp Derleyen: Burhan Gökalp
Notaya Alan:
İsmet Akyol
Elmanın Aline Bak
TRT Repertuar No: 02716
Kaynak Kişi: Ayşe Tokyol Derleyen: Ankara Devlet Konservatuarı
Notaya Alan:
İsmet Akyol
Beypazarı Erisin Dağların Karı Erisin
TRT Repertuar No: 02498
Kaynak Kişi: Hüseyin Dülgerhan Derleyen: Hüseyin Dülgerhan
Notaya Alan:
Erkan Sürmen
Kalecik Eski Evin Merteği
TRT Repertuar No: 01011
Kaynak Kişi: Abdullah Erol Derleyen: Ahmet Yamacı
Notaya Alan:
Ahmet Yamacı
Evleri Var Engin
TRT Repertuar No: 01376
Kaynak Kişi: Sadık Ergun-Adnan Şeker Derleyen: Mustafa Geceyatmaz
Notaya Alan:
Mustafa Geceyatmaz
Şereflikoçhisar Evlerinin Önü Arpa
TRT Repertuar No: 02717
Kaynak Kişi: Veli Öztürk Derleyen: Ankara Devlet Konservatuarı
Notaya Alan:
İsmet Akyol
Beypazarı/Karaşar Evlerinin Önü Susam
TRT Repertuar No: 04356
Kaynak Kişi: A.Uyan-B.Uyan Derleyen: Kenan Şele
Notaya Alan:
Kenan Şele
Evlerinin Önü Tahta Daraba
TRT Repertuar No: 01577
Kaynak Kişi: Rıfat Balaban Derleyen: Rıfat Balaban
Notaya Alan:
Rıfat Balaban
Beypazarı Ezmeyinen Ezmeyinen
TRT Repertuar No: 04164
Kaynak Kişi: Süleyman Akyürek Derleyen: Cemalettin Gençtürk
Notaya Alan:
Altan Demirel
Fidayda (Hüdayda)
TRT Repertuar No: 00106
Kaynak Kişi: Sadık Ergun-Bayram Aracı Derleyen: Nida Tüfekçi
Notaya Alan:
Nida Tüfekçi
Şereflikoçhisar Gara Guşun Havada Olur Oyunu
TRT Repertuar No: 02719
Kaynak Kişi: Nezir Görkem Derleyen: Ankara Devlet Konservatuarı
Notaya Alan:
İsmet Akyol
Çubuk Garşıda Çam Kesiyor
TRT Repertuar No: 01911
Kaynak Kişi: Ahmet Korkmaz Derleyen: Ankara Devlet Konservatuarı
Notaya Alan:
Ateş Köyoğlu
Şereflikoçhisar Garşıdan Gel Göreyim (Cimdallı)
TRT Repertuar No: 02720
Kaynak Kişi: Çapar Işılak Derleyen: Ankara Devlet Konservatuarı
Notaya Alan:
İsmet Akyol
Gayadan Bakan Oğlan (Şekeroğlan)
TRT Repertuar No: 03828
Kaynak Kişi: Yağcıoğlu Fehmi Efe Derleyen: Burhan Gökalp
Notaya Alan:
Burhan Gökalp
Şereflikoçhisar Gaynananın Kilimi
TRT Repertuar No: 02978
Kaynak Kişi: Veli Öztürk Derleyen: Ankara Devlet Konservatuarı
Notaya Alan:
İsmet Akyol
Şereflikoçhisar Gökte Uçan Tayyare
TRT Repertuar No: 01497
Kaynak Kişi: Veli Öztürk Derleyen: Ankara Devlet Konservatuarı
Notaya Alan:
Ateş Köyoğlu
Gökte Yıldız Tekerlendi
TRT Repertuar No: 03834
Kaynak Kişi: Yağcıoğlu Fehmi Efe Derleyen: Burhan Gökalp
Notaya Alan:
Burhan Gökalp
Göle Gidelim Göle
TRT Repertuar No: 02890
Kaynak Kişi: Bayram Aracı Derleyen: Plaktan Yazıldı
Notaya Alan:
Can Etili
Çubuk/Karaköy Gönül Arzumanım Sensin Ezelden
TRT Repertuar No: 03826
Kaynak Kişi: Burhan Gökalp Derleyen: Burhan Gökalp
Notaya Alan:
Altan Demirel
Gülmedim Dünyaya Geldim Geleli
TRT Repertuar No: 00879
Kaynak Kişi: Rıfat Balaban Derleyen: Nida Tüfekçi
Notaya Alan:
Nida Tüfekçi
Güvercin Uçuverdi (Misket)
TRT Repertuar No: 00395
Kaynak Kişi: Mehmet Hulisi Koçer Derleyen: Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
Şereflikoçhisar Hanım Evi Geçelemiş
TRT Repertuar No: 04498
Kaynak Kişi: Veli Öztürk Derleyen: Ankara Devlet Konservatuarı
Harman Yeri Yaş Yeri
TRT Repertuar No: 01089
Kaynak Kişi: Mucip Arcıman Derleyen: Hamdi Özbay
Notaya Alan:
Hamdi Özbay
Her Sabah Her Seher Gelir Geçersin
TRT Repertuar No: 01099
Kaynak Kişi: Mucip Arcıman Derleyen: Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
Höyüklü’nün Edirafı Köşk Olsun
TRT Repertuar No: 01160
Kaynak Kişi: Yağcıoğlu Fehmi Efe Derleyen: Rıfat Balaban
Notaya Alan:
Nida Tüfekçi
Irmağın Geçeleri-2
TRT Repertuar No: *2
Kaynak Kişi: Rıfat Balaban Derleyen: Osman Özdenkçi
Notaya Alan:
Osman Özdenkçi
İki Bülbül Geldi Kondu Çimene
TRT Repertuar No: 01437
Kaynak Kişi: Genç Osman Derleyen: Nida Tüfekçi
Notaya Alan:
Nida Tüfekçi
Çubuk/Karaköy İndim Koç Babayı Tavaf Eyledim
TRT Repertuar No: 01044
Kaynak Kişi: Burhan Gökalp Derleyen: Burhan Gökalp
Notaya Alan:
Nida Tüfekçi
Beypazarı Kaleden Çekerler Bir Siyah Perde
TRT Repertuar No: 02723
Kaynak Kişi: Ömer Oğuzalp Derleyen: Ankara Devlet Konservatuarı
Notaya Alan:
İsmet Akyol
Kara Koyun Etlolur
TRT Repertuar No: 02308
Kaynak Kişi: Rıfat Balaban Derleyen: Osman Özdenkçi
Notaya Alan:
Osman Özdenkçi
Güdül Karaşar Selamlığı (Güveyi Selamlığı)
TRT Repertuar No: OH261
Kaynak Kişi: M.Aslıyüce-Mehmet Altay Derleyen: Cemalettin Gençtürk
Notaya Alan:
Erkan Sürmen
Karaşar Zeybeği
TRT Repertuar No: OH182
Kaynak Kişi: Genç Osman Derleyen: Ankara Devlet Konservatuarı
Notaya Alan:
Ateş Köyoğlu
Karpuz Kestim Yiyen Yok-1
TRT Repertuar No: 02257
Kaynak Kişi: Genç Osman Derleyen: Nida Tüfekçi
Notaya Alan:
Nida Tüfekçi
Karpuz Kestim Yiyen Yok-2
TRT Repertuar No: 01720
Kaynak Kişi: Remzi Coşkun Derleyen: Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
Kayaların Arını
TRT Repertuar No: 02311
Kaynak Kişi: Zekeriya Bozdağ Derleyen: Nida Tüfekçi
Notaya Alan:
Nida Tüfekçi
Beypazarı Kayanın Bedenleri (Çay Kuşu)
TRT Repertuar No: 01306
Kaynak Kişi: İhsan Ünlüsan Derleyen: Ali Canlı
Notaya Alan:
Ali Canlı
Kezibanın Alt Odası Sekili
TRT Repertuar No: 03153
Kaynak Kişi: Rasim Gözübüyük Derleyen: Ali Canlı
Kızım Sana Fistan Aldım Vardı M’ola
TRT Repertuar No: 00880
Kaynak Kişi: Yağcıoğlu Fehmi Efe Derleyen: Rıfat Balaban
Notaya Alan:
Nida Tüfekçi
Kalecik Köprünün Altı Diken-1
TRT Repertuar No: 00152
Kaynak Kişi: Abdullah Erol Derleyen: Ahmet Yamacı
Notaya Alan:
Ahmet Yamacı
Madem Dilber
TRT Repertuar No: 01183
Kaynak Kişi: Mucip Arcıman-Zekeriya Bozdağ Derleyen: Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
Bala Memal Halayı
TRT Repertuar No: OH012
Kaynak Kişi: Aziz Kızılgün Derleyen: Ahmet Yamacı
Notaya Alan:
Ahmet Yamacı
Mendil Zeybeği
TRT Repertuar No: OH178
Kaynak Kişi: Selim Önder Derleyen: TRT İzmir
Notaya Alan:
TRT İzmir Rad.THM Md.
Ayaş/Güdül Merdivenden diler
TRT Repertuar No: 02726
Kaynak Kişi: Musa Gençavcı Derleyen: Ankara Devlet Konservatuarı
Notaya Alan:
İsmet Akyol
Kızılcahamam Meşeler Gövermiş
TRT Repertuar No: 01114
Kaynak Kişi: Emine Ünler-Cemil Orhun Derleyen: Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
Beypazarı Meşeli Dağlar Meşeli-1
TRT Repertuar No: 00770
Kaynak Kişi: Hüseyin Güngör-Ayşe Tokyay Derleyen: Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
Mor Koyun Meler Gelir-2
TRT Repertuar No: 01782
Kaynak Kişi: Ahmet Yamacı Derleyen: Ahmet Yamacı
Notaya Alan:
Ahmet Yamacı
Güdül Ne Gezen Bacalarda
TRT Repertuar No: 02727
Kaynak Kişi: Musa Gençavcı Derleyen: Ankara Devlet Konservatuarı
Notaya Alan:
İsmet Akyol
Oğlan Kolunu Sallama
TRT Repertuar No: 03211
Kaynak Kişi: Necmettin Pala Derleyen: Nida Tüfekçi
Notaya Alan:
Erol Parlak
Elmadağ Oyalı Yazma Başında
TRT Repertuar No: 01184
Kaynak Kişi: Bayram Aracı Derleyen: Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
Bala Pencerenin Perdesi
TRT Repertuar No: 02730
Kaynak Kişi: Mustafa Coşar Derleyen: Ankara Devlet Konservatuarı
Notaya Alan:
İsmet Akyol
Potinimin Bağına  (Dalları Bast Kiraz)
TRT Repertuar No: 03970
Kaynak Kişi: Rıfat Balaban Derleyen: Rıfat Balaban
Notaya Alan:
Erkan Sürmen
Kızılcahamam Sabah Oldu Güneş Doğdu Bacadan
TRT Repertuar No: 01882
Kaynak Kişi: Mustafa Eren-Ömer Yalçın Derleyen: Ankara Devlet Konservatuarı
Notaya Alan:
Ateş Köyoğlu
Kızılcahamam Sabah Oldu Sabah Oldu
TRT Repertuar No: 00499
Kaynak Kişi: Cemil Orhun-Emine Ünlüer Derleyen: Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan:
Muzaffer Sarısözen
Bala Sabahınan Kalktım Elimi Salladım
TRT Repertuar No: 02455
Kaynak Kişi: Mustafa Coşar Derleyen: Ankara Devlet Konservatuarı
Notaya Alan:
Ateş Köyoğlu
Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz
Önceki yazıyı okuyun:
Ankara Gelenekleri

Ankara'nın Gelenekleri Ölüm Gelenekleri Halk Sağaltmacılığı Halk Sanatları Sakal Duası Aile Sünnet İnanışlar Askere Gitme Bayramlar Doğum Düğün Sonrası… Yağmur...

Kapat